ZAREJESTRUJ SIĘ
ZAREZERWUJ HOTEL

 

 

 

Międzynarodowy Kongres CILT 2018 odbędzie się we Wrocławiu, w Polsce, w dniach 3-6 czerwca 2018 roku. Wiodącymi tematami Międzynarodowego Kongresu CILT 2018 będą kwestie dotyczące Połączenia Europy Środkowej i Wschodniej ze światem oraz Rewolucji w Pojazdach Elektrycznych i jej wpływie na logistykę.

 

Podczas czterodniowego Kongresu delegaci będą mieli możliwość uczestniczenia w wyjątkowo ciekawie przygotowanym programie, który będzie obejmował wystąpienia gości z wielu państw, warsztaty oraz interaktywne sesje. Integralną częścią Kongresu będą odbywające się w jego ramach Konferencje: Kobiety w Logistyce i Transporcie (WiLAT) oraz Młodzi Profesjonaliści (YP). Kongres będzie szansą na zaangażowanie się w kształtowanie przyszłości CILT oraz branży TSL.

 

Rozmowa z Dr Marcinem Pawęska, Prezesem CILT-Polska dotycząca jego wizji Kongresu 2018.

Więcej...

Budowniczy mostów z Wrocławia
"Wymawia się to „wrotz-laf”. Dr Marcin Pawęska, Prezes CILT Polska oraz Rektor Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu poprawia mnie. Z całą pewnością jest przyzwyczajony do błędnej wymowy czwartego, co do wielkości miasta Polski. Mówi dalej, szybko, wyraźną i mocną angielszczyzną. Proszę go o powiedzenie kilku słów o sobie, a on pokrótce streszcza swój życiorys – szkoła w Polsce, potem studia licencjackie i magisterskie z Business Administration na uniwersytecie w Rotterdamie - oraz równolegle, w trybie indywidualnym, studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu; doktorat z Zarządzania Ryzykiem na uniwersytecie w Żylinie w Republice Słowackiej.

 

 

Jego międzynarodowe doświadczenie znajduje odzwierciedlenie w jego życiu zawodowym. Po ukończeniu studiów spędził pięć lat w Wielkiej Brytanii, pracując dla międzynarodowych firm konsultingowych, a następnie, w 2009 roku powrócił do Polski, by zarządzać przedsiębiorstwem doradztwa logistycznego. Jego zadaniem było zapewnienie wsparcia w podejmowaniu właściwych decyzji, zarówno prywatnym firmom logistycznym jak i władzom lokalnym, regionalnym i centralnym. Od 2015 roku Marcin jest członkiem Rady do spraw Mobilności, doradzając Prezydentowi Wrocławia w zakresie logistyki miejskiej.


W trakcie swojej kariery Marcin zarządzał również wieloma projektami badawczymi w zakresie logistyki i transportu,. Jest również autorem publikacji w czasopismach naukowych, w kraju i za granicą. W latach 2011-2014 był jednym z pięciu regionalnych liderów Sekcji Logistyki i Procesów Transportowych w Polskiej Akademii Nauk, a w 2017 roku został mianowany profesorem wizytującym, na Uniwersytecie Technologicznym Ningbo, w Chinach.


Dolina Krzemowa Europejskiego przemysłu motoryzacyjnego
Pytam go o Międzynarodowy Kongres w 2018 r. we Wrocławiu, a on natychmiast poszerza zakres naszej rozmowy i zaczyna mówić o Europie Środkowej i Wschodniej (CEE). „Myślą przewodnią tego Kongresu jest to, iż jest to istotny region dla światowej logistyki oraz dla transportu. Jest to region, który się rozwija, który ma potencjał”. Wskazuje na klaster doskonałości motoryzacyjnej rozwijający się między Polską, Republiką Czeską i Republiką Słowacką. "Moim zdaniem nigdzie w Europie nie ma tak wielu producentów". Przemysł motoryzacyjny ma coraz większe znaczenie dla polskiej gospodarki, i stanowił on ponad 7% PKB w 2015 roku oraz zapewnił ponad 160 000 miejsc pracy. Jest to również ogromny przemysł dla UE, który w 2016 r. eksportował ponad 6.3 miliona pojazdów mechanicznych, o wartości 135 mld euro. "Jeśli mówisz o Dolinie Krzemowej Przemysłu Motoryzacyjnego w Europie, to jest to Europa Środkowo-Wschodnia"..


Następnie wraca do tematu Międzynarodowego Kongresu CILT w 2018 roku we Wrocławiu – Połączenie Europy Środkowo-Wschodniej ze światem oraz Rewolucja w Pojazdach elektrycznych i jej wpływ na logistykę. „Tak naprawdę powinienem chyba mówić o samochodach elektrycznych i autonomicznych, to jest coś, co dzieje się teraz…. Jedna z tych fal innowacji, które zmienią sposób, w jaki postrzegamy logistykę i transport, nie tylko odnośnie przewozu pasażerów, ale również ładunków. Jest to zjawisko obecne niemalże we wszystkich nowoczesnych przemysłach, pojawienie się inteligentnych, współpracujących ze sobą maszyn i wynikające z tego zmiany w ograniczeniach, możliwościach i sposobie myślenia". Gdy omawiamy te wyzwania oczywistym staje się, jak pasjonujące są one dla Marcina Pawęska: „...to zredefiniuje rolę specjalistów do spraw logistyki oraz wymaganych umiejętności …. a CILT jako obecny na całym świecie Instytut wspierający te transformacje jest kluczowym graczem.”

 

Wiarygodny Partner
Korzystam z okazji, i pytam, w jaki sposób związał się z CILT. „Z jednej strony prowadziłem najlepszą logistyczną uczelnię w Polsce, a z drugiej – odnoszącą sukcesy firmę konsultingową. Miałem również kontakty z osobami z Wielkiej Brytanii, gdyż kiedyś tam pracowałem, więc pewnego dnia złapałem za telefon …. Szukałem partnera godnego zaufania, który pozwoliłby na wzmocnienie logistyki w Polsce, oraz sprawiłby, że zyskałaby ona jeszcze bardziej międzynarodowy charakter”. Ta pierwsza rozmowa telefoniczna doprowadziła do utworzenia CILT Polska w dniu 3 października 2012 roku, i według Marcina Pawęska jest to bardzo przydatne partnerstwo. „Kluczową cechą Instytutu jest to, że z jednej strony działa na bardzo szeroką skalę, a z drugiej strony skupia się na szczegółach.” To sformułowanie dotyczy projektu, który leży na biurku. „Jestem również nauczycielem akademickim, a tu mam centrum wiedzy (największy europejski zbiór publikacji z dziedziny logistyki, transportu i łańcucha dostaw, utrzymywany przez CILT UK). Nie wydaje mi się ,abym kiedykolwiek natknął się na tak bogaty zasób artykułów.”


Rozmawiamy nadal o utworzeniu CILT Polska. Marcin Pawęska opisuje proces podejmowania decyzji w odpowiedzi na to jak działa branża, która w zbyt wąski sposób skupia się na współczesnej logistyce. „Elementem, którego ogromnie brakuje jest aspekt międzynarodowości ….. oraz organizacji o szerszym spojrzeniu, która nie skupia się tylko na niektórych aspektach branży…. Zobaczyłem potencjał CILT, nie tylko jeśli chodzi o ludzi, którzy wspierają Instytut, ale również dziedzictwo i siłę drzemiącą w tej instytucji.” CILT jest wyjątkową organizacją, której członkowie odnoszą korzyści z bycia jej częścią, jest to organizacja, która od prawie 100 lat kształtuje wizję logistyki. Jest to ogromna szansa nie tylko dla Polski, lecz również dla całego regionu Europy Centralnej i Wschodniej. 

 

Sąsiedzi
Mówiąc o przyszłości, Marcin Pawęska opisuje, jak wzrasta znaczenie CILT w Polsce i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, i jak Kongres we Wrocławiu w 2018 wpisuje się w ten obraz. „Po Dubaju myślałem, że to wydarzenie byłoby świetne dla rozwoju CILT w Środkowej i Wschodniej Europie, ponieważ takie wydarzenia pokazują siłę organizacji wszystkim wokół.” Współczesną maksymą transportu i logistyki jest stwierdzenie, iż świat staje się coraz mniejszy, a Europa Środkowa i Wschodnia nie stanowią wyjątku, włączając w to zmiany dotyczące sieci kolejowych i drogowych w konsekwencji zmian politycznych i prawnych – również przy piątym rozszerzeniu UE w 2004, podczas którego państwami członkowskimi stały się Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Republika Czeska, Republika Słowacka, Słowenia, a następnie gdy w 2007 dołączyły Bułgaria i Rumunia, a następnie Chorwacja w 2013. Pytam, jak bliska jest współpraca pomiędzy poszczególnymi krajami. „Zawsze byliśmy dla siebie bliskimi sąsiadami …. Istnieją pomiędzy nami silne więzi, zarówno na poziomie rządowym jak i biznesowym. Co najmniej raz w miesiącu jestem w Republice Słowackiej. W przyszłym tygodniu przyjeżdżają do nas nauczyciele akademiccy z Czech.” Ale Marcin Pawęska nie skupia się wyłącznie na najbliższych sąsiadach Polski. „Chcemy wzmocnić regionalny aspekt Kongresu …. włączając w to Ukrainę, gdzie mamy CILT … a teraz również Kazachstan…. a także Republikę Czeską, Republikę Słowacką, Węgry, Rumunię, kraje nadbałtyckie itd.”

 

Połączenie Europy Centralnej i Wschodniej ze światem
Europa Środkowo-Wschodnia nie daje się łatwo zdefiniować, a odgrywa w tym rolę zarówno polityka jak i geografia. Zazwyczaj mamy na myśli kraje Bloku Wschodniego na zachód od powojennej granicy z byłym Związkiem Radzieckim, jak również niezależne kraje dawnej Jugosławii, oraz Estonię, Łotwę i Litwę, kraje nadbałtyckie, które podjęły decyzję o nie przyłączeniu się do Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) utworzonej po rozwiązaniu Związku Radzieckiego. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wlicza w tę grupę: Albanię, Bułgarię, Chorwację, Republikę Czeską, Węgry, Polskę, Rumunię, Republikę Słowacką, Słowenię, Estonię, Łotwę i Litwę. Inne organizację czasem zaliczają również Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę oraz Serbię i Macedonię.


Niezależnie od różnych definicji, jest to obszar istotny dla świata. Według Banku Światowego „okres przejściowy już minął” dla 10 krajów, które dołączyły do UE w 2004 i w 2007 roku, a to oznacza całą gamę nowych gospodarek rynkowych na wschodniej ścianie Europy, z wszystkimi powiązanymi możliwościami i wyzwaniami. Połączenie Europy Środkowo-Wschodniej ze Światem jest to jak najbardziej trafny temat Kongresu, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, iż Międzynarodowy Kongres CILT jest jednym z naprawdę niewielu globalnych wydarzeń w tej branży. Po Międzynarodowym Kongresie w 2017 roku w Makao, prezydent CILT International Kevin Byrne podkreślał tę kwestię: ”Jest bardzo ważne, aby trzymać rękę na pulsie w branży na całym świcie, a najlepszym sposobem na osiągnięcie tego jest spotykanie się z ludźmi …. Makao było niezwykłym wydarzeniem.” Mówił również o perspektywach Kongresu 2018 w Polsce - „...zmiany gospodarcze i strukturalne w regionie są ogromne, Kongres w 2018 roku we Wrocławiu będzie idealną okazją do spotkania się z profesjonalistami, którzy stoją za tymi zmianami, i do podzielenia się doświadczeniami i najlepszymi praktykami z członkami z całego świata.” Marcin Pawęska jest w pełni świadomy siły płynącej z międzynarodowego charakteru wydarzenia, wymieniając wartości Międzynarodowego Kongresu CILT dotyczące zarówno nawiązanych kontaktów jak i wzajemnego porozumienia „Jest to szansa na współpracę z ekspertami, na przykład moje kontakty z ekspertami z dziedziny transportu publicznego z Wielkiej Brytanii pozwoliły mi na spojrzenie z innej perspektywy na rzeczy, którymi się zajmuję …. To transfer wiedzy. Być może wiele informacji można zdobyć z Internetu, ale nigdy nie uzyskasz dostępu do tych ludzi, jeśli ich po prostu nie poznasz.”


Gdy pytam Marcina Pawęska czy myśli o jakichkolwiek zmianach związanych z Kongresem w 2018 we Wrocławiu, odnosi się on do słów Pana Byrne, który wezwał Instytut do realizowania w jak największym stopniu wartości i potencjału Młodych Profesjonalistów, gdyż oni są przyszłością branży. Będziemy zwiększać rolę Młodych Profesjonalistów … i będziemy musieli się zając ich niskimi płacami.” Dla Marcina Pawęska ważne jest nie tylko to, aby Młodzi Profesjonaliści mieli lepszy dostęp do konferencji. Zespół ludzi organizujących Kongres stara się w taki sposób ułożyć harmonogram, aby mogli oni się zaangażować w to wydarzenie i korzystać z interakcji z członkami w każdy wieku. „Naprawdę chcemy, aby młodzi ludzie byli zaangażowani się od samego początku.” Marcin Pawęska jest również ogromnie zaangażowany w stwarzanie jednakowych warunków pracy dla wszystkich pracowników. „W Polsce i w Europie Centralnej i Wschodniej działa dynamiczna społeczność logistyków-kobiet i ogromną przyjemnością jest dla mnie fakt, iż będą miały możliwość wzięcia udziału w Konferencji WiLAT (Women In Logistics and Transport – Kobiety w Logistyce i Transporcie”.

 

Miasto 100 mostów
Pytam Marcina Pawęska jaki jego zdaniem Kongres będzie miał wpływ na Wrocław . „Władze miasta są zadowolone z tego, że wydarzenie tej rangi odbędzie się w naszym mieście … Wrocław był już Europejską Stolicą Kultury w 2016 roku i został wybrany jako jedno z najlepszych miast do zamieszkania, jedno z najpiękniejszych miast itd. …”. Marcin Pawęska z dumą mówi o „mieście liczącym ponad 100 mostów”, czwartym największym mieście w Polsce, i głównej części Wrocławskiej Aglomeracji, która jest polskim odpowiednikiem Wielkiego Londynu. Historyczna stolica Dolnego Śląska, reprezentuje fascynującą mieszankę kultur, religii i polityki oraz szczyci się bogatym dziedzictwem akademickim – z gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego wywodzi się dziewięciu laureatów Nagrody Nobla. Wrocław jest miastem o stale rosnącej liczbie studentów i jest finansowym, kulturalnym i handlowym centrum zachodniej Polski. Dla Marcina Pawęska równie ważną cechą Wrocławia jest jego rola jako centrum logistyczne. „Jeśli przyjrzymy się trasom ze wschodu na zachód, zobaczymy, że prowadzą one albo przez Poznań, albo przez Wrocław. Znajdują się tutaj wszystkie największe firmy logistyczne … na przykład trzecie największe na świecie centrum dystrybucyjne firmy Amazon znajduje się we Wrocławiu. To pokazuje, jak ważną role odgrywa Wrocław dla logistyki.”


Dziękuję Marcinowi Pawęska za jego czas – spędziliśmy ponad godzinę rozmawiając na wiele tematów, dużo więcej niż te omówione w tym artykule. Stało się dla mnie jasne, jak bardzo międzynarodowe spojrzenie na świat ma Marcin Pawęska. Gdy nie ma go we Wrocławiu, mieście pełnym rzeczywistych, prawdziwych mostów, buduje te metaforyczne na Słowenii, w Czechach i w Republice Słowackiej, w Ningbo w Chinach. Pytam, czy jest jeszcze coś, co chciałby powiedzieć członkom CILT. „No cóż, kilka słów o CILT Polska: liczymy 200 członków, ale wierzę, że gdy ludzie zobaczą siłę CILT, będzie to prawdziwy zastrzyk energii dla naszego regionu …"

Wywiad został przeprowadzony przez Jaspera Cook'a.

 

 

Tel. +48 507 844 345    e-mail: cilt2018@cilt.pl

skype
© 2018 - International Convention 2018 - CILT